Moderna dijagnostika

DIJAGNOSTIKA

Stalnim ulaganjem u tehnologiju i dijagnostiku liječenje postaje lakše.

EEG – Elektroencefalografija
Potpuno bezbolna dijagnostička pretraga koja može na vrijeme pokazati niz nepravilnosti na području glave i mozga.

EKG
Dio potpunog kardiološkog pregleda kojim ustanovljujemo rad našeg srca.

Ergometrija
Test opterećenja ili dijagnostička pretraga kojom bilježimo električnu aktivnost srca.

Gastroskopija
Gastroskopija je pretraga koja omogućuje liječniku pregled jednjaka, želudca i prvog dijela tankog crijeva (dvanaesnika).

Holter srca
Holter je naprava pomoću koje pratimo neprekidan rad srca kroz 24 ili 48 sati.

Holter tlaka
Koristi se za otkrivanje anomalija u radu našeg tlaka, kao I otkrivanje hipertenzije.

Kolonoskopija
Kolonoskopija je endoskopska metoda pomoću koje se optimalno može vizualizirati sluznica debelog crijeva i završnog dijela tankog crijeva.

UZV – ultrazvuk
Poliklinika Meditim vrši sve UZV pretrage.