Holter je naprava pomoću koje pratimo neprekidan rad srca kroz 24 ili 48 sati.

Holter EKG – a jedna je od najkvalitetnijih pretraga za dijagnozu i prevenciju intermitentni aritmija. Osim za otkrivanje ovakvih srčanih bolesti, holter je idealan i za praćenje reakcija na odgovarajuću terapiju koja se daje za aritmije.
Nošenje holtera podrazumijeva sljedeće:
Pacijent nosi prijenosni monitor/aparat 24h ili 48h. Za vrijeme nošenja holtera bit je da je pacijent cijelo vrijeme mobilan te tako bilježi kretanja i aktivnosti za vrijeme nošenja holtera. Na temelju zapisa, liječnik iznosti dijagnozu ili prevenciju ukoliko je potrebna.