Koristi se za otkrivanje anomalija u radu našeg tlaka, kao I otkrivanje hipertenzije.

Holter tlaka koristi se za otkrivanje hipertenzije i procjenu terapije za tlak. Pruža nam grafički prikaz kretanja tlaka i tijekom 24h daje prosječne vrijednosti.

Arterijski krvni tlak mjeri se u intervalima tijekom 24h, a intervali se zadaju programiranjem na uređaju. Pacijentu se stavlja narukvica u području nadlaktice koja je povezana s drugim uređajem koji se pacijentu stavlja na prsni koš. Tada dobivamo kliničku sliku o kretanju arterijskog tlaka, što pomaže u prevenciji, dijagnosticiranju ili uvođenju adekvkaktne terapije ukoliko je potrebno.